Đặt Cược Trực Tuyến HK88

  • SB-9468

SB-9468

Mã sản phẩm: 000136

Liên hệ

Model: SB-9468

Full body safety harness, with comfortable waist cushion

Dia:14mm - 1.5M white rope, one double lock snap hook dia. 55mm and one carabiner.

CE standard.

Model: SB-9468

Full body safety harness, with comfortable waist cushion

Dia:14mm - 1.5M white rope, one double lock snap hook dia. 55mm and one carabiner.

CE standard.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy