Đặt Cược Trực Tuyến HK88

  • Quần áo bảo hộ Mutex light

Quần áo bảo hộ Mutex light

Mã sản phẩm: 00056

Liên hệ

Hãng sản xuất: Honeywell-Mỹ

- Xuất xứ:

- Tính năng sản phẩm: Dùng để bảo vệ người lao động làm việc trong môi trường hóa chất với mối nguy hại cao loại 3 (Category 3)

-  Thành phần cấu tạo sản phẩm: White non-woven polyethylene laminated with microporous film. Trọng lượng: 65 g/m2

 - Tiêu chuẩn: EN 13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126

Hãng sản xuất: Honeywell-Mỹ
- Xuất xứ:
- Tính năng sản phẩm: Dùng để bảo vệ người lao động làm việc trong môi trường hóa chất với mối nguy hại cao loại 3 (Category 3)
-  Thành phần cấu tạo sản phẩm: White non-woven polyethylene laminated with microporous film. Trọng lượng: 65 g/m2
- Tiêu chuẩn: EN 13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy